全新DS7最新动静 将推插电混动版/油耗仅1.4L

全新DS7最新动静 将推插电混动版/油耗仅1.4L
[ 中华网 新能源 ]

近日,海外汽车媒体暴光了一则关于全新DS7的最新动静 ,该车将推出一款插电夹杂动力版本车型-Crossback E-Tense 4x4。动力方面估计将搭载一台1.6T策动机,百千米油耗仅为1.4L。

外不雅方面,全新DS7插电混动版本车型采取家族式设计说话 ,前脸装配多边形进气格栅,内部进行熏黑处置;车身侧面腰线由前年夜灯处贯串至尾灯组,下方选用19英寸多辐式拼色轮毂 。

动力方面 ,该车估计搭载一台1.6T策动机,综合最年夜功率为220kW,峰值扭矩为450N·m ,传动系统匹配8速手自一体变速箱,百千米油耗仅为1.4L。据悉,该车将采取四轮驱动体例 ,配备13.2kWh电池组 ,WLTP工况下纯电模式可行驶58千米。

安徽全信精工装备有限公司

【读音】:

[ zhōng huá wǎng xīn néng yuán ]

jìn rì ,hǎi wài qì chē méi tǐ bào guāng le yī zé guān yú quán xīn DS7de zuì xīn dòng jìng ,gāi chē jiāng tuī chū yī kuǎn chā diàn jiá zá dòng lì bǎn běn chē xíng -Crossback E-Tense 4x4。dòng lì fāng miàn gū jì jiāng dā zǎi yī tái 1.6Tcè dòng jī ,bǎi qiān mǐ yóu hào jǐn wéi 1.4L。

wài bú yǎ fāng miàn ,quán xīn DS7chā diàn hún dòng bǎn běn chē xíng cǎi qǔ jiā zú shì shè jì shuō huà ,qián liǎn zhuāng pèi duō biān xíng jìn qì gé shān ,nèi bù jìn háng xūn hēi chù zhì ;chē shēn cè miàn yāo xiàn yóu qián nián yè dēng chù guàn chuàn zhì wěi dēng zǔ ,xià fāng xuǎn yòng 19yīng cùn duō fú shì pīn sè lún gū 。

dòng lì fāng miàn ,gāi chē gū jì dā zǎi yī tái 1.6Tcè dòng jī ,zōng hé zuì nián yè gōng lǜ wéi 220kW,fēng zhí niǔ jǔ wéi 450N·m,chuán dòng xì tǒng pǐ pèi 8sù shǒu zì yī tǐ biàn sù xiāng ,bǎi qiān mǐ yóu hào jǐn wéi 1.4L。jù xī ,gāi chē jiāng cǎi qǔ sì lún qū dòng tǐ lì ,pèi bèi 13.2kWhdiàn chí zǔ ,WLTPgōng kuàng xià chún diàn mó shì kě háng shǐ 58qiān mǐ 。

上一篇:家族SUV的新选择 荣威MAX申报信息暴光 下一篇:指点售价26.48-38.58万 国产沃尔沃XC40上市

发表评论